Šuj, māmiņa, man krekliņu

Šuj, māmiņa, man krekliņu
Deviņām vīlītēm;
Devītā vīlītē
Liec man gudru padomiņu.

Cep, māmiņa, kviešu maizi

Cep, māmiņa, kviešu maizi, Dar' tētiņ alutiņu: Nu pārnāca tava saime, Vasariņu palaidusi.

Nevienam es neteikšu

Nevienam es neteikšu, Ko atrad' ganīdam': Bites šuva vaska kreklu Dravinieka dēliņam.

Ak tu, linu Jumiķīti

Ak tu, linu Jumiķīti, Kam tu linu neaudzē; Es tev šūšu slēžu kreklu, Līdz zemei rakstīdama.

Jumīšam kreklu devu

Jumīšam kreklu devu, Juma mātei paladziņu, Lai tas man šito gadu Garus linus audzināja.