Teicās mani māmuliņa

Teicās mani māmuliņa
Tāli dot, neraudāt;
Ne kājiņu neapāvu,
Jau māmiņa gauži raud.

Tautas mani laukā ņēma

Tautas mani laukā ņēma, Aizved meža maliņā, Cerē mani nemākam Dižus mežus trīcināt.

Tec, upīte, tecēdama

Tec, upīte, tecēdama, Kur tu tālu aiztecēsi? Tu uz jūru aiztecēsi, Manis vairs neredzēsi.

Straujupīte tecēdama

Straujupīte tecēdama Mani līdzi aicināja. Tec, upīte, viena pate, Tev ir daudz līkumiņu.

Straujupīte garām tek

Straujupīte garām tek, Mani līdzi aicināja. Diezgan tev sīkakmiņu I bez mana augumiņa.