Dieva dēli, Saules meitas

Dieva dēli, Saules meitas
Vidū gaisa kāzas dzēra;
Mēnestiņš tecēdams –
Tas pārmija gredzentiņus.

Ar Saulīti lietus lija

Ar Saulīti lietus lija: Saules meitas kāzas dzēra. Mans bāliņš jauns nomira, Tam paņēma līgaviņu.

Vilciņam kāzas bija

Vilciņam kāzas bija Pašē lapu laiciņē; Pieci vilki panākstē, Lācis galda galiņē.

Vilciņš savus zābaciņus

Vilciņš savus zābaciņus Mālu bedrē izsmērēja, Ka varēja svētu rītu Kazai braukti vedējos.

Pusistabas vien dziedāja

Pusistabas vien dziedāja, Vai idrai kāzas dzēra? Dziedat, visa istabiņa, Jumītei kāzas dzēra.