Lec, Saulīte, rītā agri

Lec, Saulīte, rītā agri,
Lec ar Dieva palīdziņu;
Vakarā rietēdama
Nones blēņu valodiņu.

Es, māsiņ, tev piesaku

Es, māsiņ, tev piesaku, Nevij apšu vainadziņa; Trīsēs tava valodiņa, Ar tautām runājot.

Grib kundzīnis tā sēdēt

Grib kundzīnis tā sēdēt Kā saulīte debesīs. Kur kungam zelta krēslis, Kur sudraba sēdeklīte?

Ko Saulīte gauži raud

Ko Saulīte gauži raud, Ik vakaru noiedama? Zelta josta iekritusi Dziļas jūras dibenā.

Cērtiet, brāļi, oša kārti

Cērtiet, brāļi, oša kārti, Vītējiet saulītē: Kad atnāks Liela diena, Pakariet šūpolītes.