Kāzas

Ar Saulīti lietus lija

Ar Saulīti lietus lija:
Saules meitas kāzas dzēra.
Mans bāliņš jauns nomira,
Tam paņēma līgaviņu.

Vilciņam kāzas bija

Vilciņam kāzas bija
Pašē lapu laiciņē;
Pieci vilki panākstē,
Lācis galda galiņē.

Dieva dēli, Saules meitas

Dieva dēli, Saules meitas
Vidū gaisa kāzas dzēra;
Mēnestiņš tecēdams –
Tas pārmija gredzentiņus.

Pusistabas vien dziedāja

Pusistabas vien dziedāja,
Vai idrai kāzas dzēra?
Dziedat, visa istabiņa,
Jumītei kāzas dzēra.

Vilciņam kāzas bija Pašē lapu laiciņē; Pieci vilki panākstē, Lācis galda galiņē.
Dieva dēli, Saules meitas Vidū gaisa kāzas dzēra; Mēnestiņš tecēdams - Tas pārmija gredzentiņus.
Jumīts kliedza, Jumīts brēca Tīrumiņa galiņā; Jumaliņa atsaucās Apcirknīša dibenā.
Vilciņš savus zābaciņus Mālu bedrē izsmērēja, Ka varēja svētu rītu Kazai braukti vedējos.
Pusistabas vien dziedāja, Vai idrai kāzas dzēra? Dziedat, visa istabiņa, Jumītei kāzas dzēra.