Saule rāja Mēnestiņu

Saule rāja Mēnestiņu,
Kam tas gaiši nespīdēja;
Mēnestiņš atbildēja:
Tev dieniņa, man naksniņa;
Tev dieniņa ar ļaudīm,
Man naksniņa ar zvaigznēm.

Mēnestiņš nakti brauca

Mēnestiņš nakti brauca, Es Mēneša ormanīt's; Mēnestiņš man iedeva Savu zvaigžņu mētelīti.

Mēnestiņš karā jāja

Mēnestiņš karā jāja, Zvaigžņu svārki mugurā, Zvaigžņu svārki mugurā, Dimantiņa zobentiņš.

Mēnestiņš zvaigznes skaita

Mēnestiņš zvaigznes skaita, Vai ir visas vakarā; Visas bija vakarā, Auseklīša vien nebija: Auseklītis aiztecēja Saules meitas lūkoties.

Kur tu teci, Mēnestiņi

Kur tu teci, Mēnestiņi, Ar to zvaigžņu pudurīti? - Karā eimu, karā teku Jaunu puišu palīgā.