Es mežiņa vīriņš biju

Es mežiņa vīriņš biju,
Man pumpuru cepurīte,
Pie pumpuru cepurītes
Vajag skuju mētelīša,

Bites, maitas, norējušas

Bites, maitas, norējušas Manu vīru, bitenieku: Bikses vien karājās Ozolina zarinā.

Rudentiņ, bagāts vīrs

Rudentiņ, bagāts vīrs, Daudz tu mums dāvināji: Pilnas klētis labībiņas, Pilnas ķešas sudrabiņa.

Tu, Māriņa, viegla sieva

Tu, Māriņa, viegla sieva, Dod man savu vieglumiņu; Tu, Dieviņ, bagāts vīrs, Dod man savu bagātību!

Tīk man, tīk tīrumā

Tīk man, tīk tīrumā Tīk mežiņa maliņā Tīrumā rudzi, mieži, Mežā vaska ritenītis.