Cīrulītis, mazputniņš

Cīrulītis, mazputniņš,
Tas miedziņa negulēja.
Tas cēlās rītā agri,
Tas priecīgi padziedāja.

Divi, divi, kas tie divi

Divi, divi, kas tie divi, Kas miedziņa negulēja? Ūdens miega negulēja, Saule, gaisu tecēdama.

Visu nakti negulēju

Visu nakti negulēju, Māras rīta gaidīdama, Lai lācītis celdamies Savu miegu neatdeva.

Guļu, guļu, miegs nenāk

Guļu, guļu, miegs nenāk Apakš kupla ozoliņa. Kā bij man miegam nākt, Putni dzied zariņos.

Es apgulu saldu miegu

Es apgulu saldu miegu Jūras kāpas maliņā Dzied akmens, raud ūdens, Vēja māte gavilē.