Mēnesnīca zvaigznes skaita

Mēnesnīca zvaigznes skaita,
Vai ir visas vakarā.
Visa bija, visas bija,
Auseklīša vien nevaid.

Visas zvaigznes vakarā

Visas zvaigznes vakarā, Auseklīša vien nebija; Auseklītis aiztecējis Saules meitu lūkoties.

Spodra zvaigzne debesīs

Spodra zvaigzne debesīs, Tā iekrita jūriņā; Trīs dieniņas gaisu jauca, Kamēr tika maliņā.

Aud, māmiņa, zvaigžņu deķi

Aud, māmiņa, zvaigžņu deķi, Iešu tālu tautiņās; Aiz Daugavas salti vēji, Skarba ļaužu valodiņ'.

Es izgāju no istabas

Es izgāju no istabas Zelta zvaigznes skatīties: Zelta zvaigzne noskanēja, Pie Dieviņa aiziedama.