Es atradu ganīdama

Es atradu ganīdama
Birzē kuplu ozolīnu;
Auni kājas, mans brālīti,
Būs bitītes iešuvušas.

Nevienam es neteikšu

Nevienam es neteikšu, Ko atradu eglienā; Brālītim, tam pateikšu Bišu spietu eglienā.

Incīti, kaķīti

Incīti, kaķīti, Aunies kājiņas! Rītu būs salniņa, Brauksim mežā.

Kad es gāju druviņā

Kad es gāju druviņā, Dieviņš druvas maliņā; Kad es dzenu pirmo birzi, Dieviņš nāk nopakaļ.

Aizko man līkas kājas

Aizko man līkas kājas, Aizko kupris mugurā? Līkas kājas, siekstas kāpot, Kupris man, dzeini nesot.