Kadēļ man līkas kājas, Kadēļ kupris mugurā? Līkas kājas, kokā kāpu, Kupris, dzeini ritinaju.
Odiņš kliedza, odiņš brēca, Odam kāja nosvilusi; Odam kāja nosvilusi Pieguļnieku guntiņā.
Apsaāvu baltas kājas, Sasukāju gludu galvu: Lielas dienas rītiņš bija, Tad gribēju smuka būt.
Teicās mani māmuliņa Tāli dot, neraudāt; Ne kājiņu neapāvu, Jau māmiņa gauži raud.
Vilciņš kliedza, vilciņš brēca, Vilkam kājas apsalušas, Vilkam kājas apsalušas, Purvus, mežus bradājot.