Ķis, kaziņa, kārklu grauzt

Ķis, kaziņa, kārklu grauzt,
Negrauz āra ozoliņu:
Lai stāv āra ozoliņš,
Kur bitītei uzmesties,
Kur bitītei uzmesties,
Kur vējiņam atpūsties.

Div’ brālīši dravinieki

Div' brālīši dravinieki Tek gar jūru raudādami: Jūra nesa ozoliņu Ar visāmi bitītēm.

Kuplis auga ozoliņš

Kuplis auga ozoliņš Muižas rijas pakaļā; Cūku gani rijinieki, Nav ozola dējējiņi.

Iedēstīju ozoliņu

Iedēstīju ozoliņu Leišu meža viducī; Leišam mežs piederēja, Man pieder ozoliņš.

Pasasēdi bites meita

Pasasēdi bites meita, Ozoliņa zariņā, Iekam sila sirsenits Brūnus svārkus šūdinaja.