Ķis, kaziņa, kārklu grauzt

Ķis, kaziņa, kārklu grauzt,
Negrauz āra ozoliņu:
Lai stāv āra ozoliņš,
Kur bitītei uzmesties,
Kur bitītei uzmesties,
Kur vējiņam atpūsties.

Div’ brālīši dravinieki

Div' brālīši dravinieki Tek gar jūru raudādami: Jūra nesa ozoliņu Ar visāmi bitītēm.

Kuplis auga ozoliņš

Kuplis auga ozoliņš Muižas rijas pakaļā; Cūku gani rijinieki, Nav ozola dējējiņi.

Pasasēdi bites meita

Pasasēdi bites meita, Ozoliņa zariņā, Iekam sila sirsenits Brūnus svārkus šūdinaja.

Ko, bitīt, tu raudāji

Ko, bitīt, tu raudāji, Rožu ziedu locīdama? -Vējš nolauza ozoliņu Vaskotām lapiņām.