No tālienes es redzēju

No tālienes es redzēju,
Kur brālīši rudzus pļāva:
Balti krekli, spož` izkaptis
Kā gulbīši līgojās.

Nāc pie manis, tautu dēls

Nāc pie manis, tautu dēls, Strīķē manu izkaptiņu, Lai es varu rudzus pļaut Līdz pašāmi saknītēm.

Kas gribat baltas aitas

Kas gribat baltas aitas, Dzenat aitas piegguļâ, Jāņa nakti zelta rasa, Tur aitiņas mazgajàs.

Balta gāju govju slauktu

Balta gāju govju slauktu, Balta ganu izvadītu, Balta sēd mīļa Māra Manā govju laidarā.

Kalnā kāpu skatīties

Kalnā kāpu skatīties, Kā raženi upe tek: Melni, melni viļņodama, Baltas putas līgodama.