Pļaujiet, mani pļāvējiņi

Pļaujiet, mani pļāvējiņi,
Līdz pašam vakaram!
Tā vārpiņa gauži raud,
Kas palika nenopļauta.

No druviņas pāriedama

No druviņas pāriedama, Vārpu viju vainadziņu; To pārnesu māmiņai Par launaga nesumiņu.

Jumis stāv druviņā

Jumis stāv druviņā, Vārpu kušķis rociņā, Vārpu kušķis rociņā, Vainadziņš galviņā.

Es šķitos al’s nedzert

Es šķitos al's nedzert, Sīkas vārpas lasīdama; Sīcin sīka sīkas vārpas, Reibin reiba apinītis.

Arājam melnas kājas

Arājam melnas kājas, Tīrumiņu staigājot; Tur uzauga zelta graudi Kuplajās vārpiņās.