Jāņu tēti, Jāņu tēti

Jāņu tēti, Jāņu tēti,
Tavu saldu alutiņu:
Vienu malku nodzēros,
Visas krūtis norībēja.

Jāņam zirgus nojūdzam

Jāņam zirgus nojūdzam, Pēteram aizjūdzam; Jāņam zirgi piekusuši, Garu ceļu tecēdami.

Jānītim vara taure

Jānītim vara taure, Manim dziesmu vācelīte; Jānīts pūta vara tauri, Es dziesmiņu nodziedāju.

Jāņa tēvs alu dara

Jāņa tēvs alu dara No līduma miezīšiem; Pēterītis raugu lika No trīs ošu lapiņām.

Jānīts nāca no kalniņa

Jānīts nāca no kalniņa, Alus kannu rociņā, Alus kannu rociņā, Jāņu zāles padusē.