Pulkiem dzied āru meitas

Pulkiem dzied āru meitas,
Neskan āru ozoliņi;
Gav’lē viena meža meita,
Visi meži noskanēja.

Zinu, zinu, bet nesaku

Zinu, zinu, bet nesaku, Kur aug zaļi ozoliņi: Aiz kalniņa ozoliņi, Ciemā jauna dējējiņ'.

Kam tie rudzi, kam tie mieži

Kam tie rudzi, kam tie mieži, Kam tie kuplie ozoliņi? Tēvam mieži, mātei rudzi, Bitēm kuplie ozoliņi.

Sīli, sīli, būs tev tiesa

Sīli, sīli, būs tev tiesa, Kam siliņu dedzinaji: Bāliņam sadeguši Trīs rakstiti ozoliņi.

Kas kaitēja nedzīvot

Kas kaitēja nedzīvot Lielas upes līcītī: Upe nesa ozoliņu Ar visām bitītēm.