Cērt, cērt duremu zobina krustu

Cērt, cērt duremu zobina krustu –
Cērt vellu, cērt skauģu,
Cērt raganas,
Cērt laimi iekšā, nelaimi ārā.

Cērt, cērt duremu zobina krustu

Cērt, cērt duremu zobina krustu - Cērt vellu, cērt skauģu, Cērt raganas, Cērt laimi iekšā, nelaimi ārā.

Skrien, bitite, kur skriedama

Skrien, bitite, kur skriedama, Skrien manā sētiņā, Mana sēta dzelžu kalta, Tur ragana neieskrēja.

Bērziņš auga trim lapām

Bērziņš auga trim lapām Liela ceļa maliņā: Tai vienā saule lēca, Tai otrā norietēja, Tai trešā lapiņā Laime lēja sudrabiņu.

Pušķoj`t, meitas, govju dārzu

Pušķoj`t, meitas, govju dārzu Ar zaļām zālītēm, Lai pušķoja Laimas māte Ar govīm, ar vēršiem.