Lec, Saulīte, lec, Saulīte

Lec, Saulīte, lec, Saulīte,
Spīd’ ar mūsu sētiņā:
Ir mums tava gaišumiņa
Vajadzēt vajadzēja.

Es, māsiņ, tev piesaku

Es, māsiņ, tev piesaku, Nevij apšu vainadziņa; Trīsēs tava valodiņa, Ar tautām runājot.

Man māsiņas tā nav žēl

Man māsiņas tā nav žēl Kā māsiņas vainadziņa; Māsiņai staigajot, Spīdēj` visas sētmalītes.

Šķitu vēršus maurojam

Šķitu vēršus maurojam Aiz kalniņa lejiņā; Viņu sētu jauni puiši Raudādami rudzus pļāva.