Tumsiņā, vakarā

Tumsiņā, vakarā
Nedrīkstēju viena iet;
Dievīņš man biedram nāca,
Mēnestiņš gaišumam.

Savārguse ceļu gāju

Savārguse ceļu gāju, Sēdos ceļa maliņā, Ne redz mani mīļš Dieviņš, Ne bagati bāleliņi. Atskrej bite dziedadama, Uznes mani ozolā. lasīt tālāk

Dieviņš gāja bišu sēt

Dieviņš gāja bišu sēt Ar sidraba sētuvīti; Es Dieviņu mīļi lūdzu: Sēj man vienu birzumiņu.

Lēni, lēni Dieviņš brauca

Lēni, lēni Dieviņš brauca No kalniņa lejiņā, Lai vējiņš nenopūta Zaļa zīda mētelīti.

Kas, bērziņi, tev’ audzēja

Kas, bērziņi, tev' audzēja, Kas tik kuplu darināja? - Zeme resnu audzināja, Dieviņš kuplu darināja.