Pazasēdi, bites meita

Pazasēdi, bites meita,
Ozoliņa zariņā,
Iekam sila sirsenīts
Sev svārciņus šūdināj’.

Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa

Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa, Ievedīšu puķītēs: Viens kociņš, trīs zariņi, Deviņiem ziediņiem.

Lauz, meitiņa, ko lauzdama

Lauz, meitiņa, ko lauzdama, Nelauz bērza galotnīti: Bērziņam daudz zariņu, Visi raud galotnītes.

Šūn, bitite, melnu krēslu

Šūn, bitite, melnu krēslu Ozoliņa zariņā, Tur tu pate atsēsies, Dravinieku mielodama.

Es gribēju ar bāliņu

Es gribēju ar bāliņu Līdzi kāpti ozolā; Aizsameta vilānīte Ozoliņa zariņā.