Bite lūdza pļāvējiņu

Bite lūdza pļāvējiņu,
Lai pameta āboliņu,
Lai pameta āboliņu,
Salda medus devējiņu.

Bišu tēvs priecājās

Bišu tēvs priecājās, Šogad laba vasariņa, Šogad laba vasariņa, Medutiņa nepietrūka.

Kas miedziņu negulēja?

Kas miedziņu negulēja? Viena bija meitu māte, Otra bišu māmulīte: Meitu māte pūru loka, Bite nesa saldu medu.

Manam tēvam tādas bites

Manam tēvam tādas bites Kā pērnie telēniņi: Ar vindiņu medu vilka Resnajā ozolā.

Sarkanais āboliņ

Sarkanais āboliņ, Kādēļ šogad vēlu ziedi? Nebūs medus bitītēm, Ne vainaga galviņā.