Līdzīgas Tautas Dziesmas
Ūsiņam gaili kāvu Dzeltenām kājiņām, Lai manam kumeļam Palīdzēja dubļu brist.
Es nejāju Jāņu nakti Kumeliņu pieguļā: Jāņu nakti vīstu nakts, Novīst manis kumeliņš.
Tumša nakts, zaļa zāle, Laukā laidu kumeliņu. Tur palika zaļa zāle, Vilks apēda kumeliņu.
Nevienam tā nevaida Kā manam kumeļam: Zelta sile, vara grīda, Sudrabiņa redelītes.