Es savam brālīšam

Es savam brālīšam
Skaistu kreklu izrakstīju:
Lai tas manīm linus deva
Pilnu pūru pielocīt.

Še, pādīte, raibi cimdi

Še, pādīte, raibi cimdi, Ieliec pūra dibenā; Ieliec pūra dibenā, Mācies citus noadīt.

Nevienam es neteikšu

Nevienam es neteikšu, Ko atradu eglienā; Brālītim, tam pateikšu Bišu spietu eglienā.

Ekur vīri ko padara

Ekur vīri ko padara, Mani balti bālelini: Kumeļā sēdēdami, Dzeni laida ozolā.

Pulciņā, pulciņā

Pulciņā, pulciņā, Bāleliņi, pulciņā! I bitītes medu nes, Pulciņā strādādamas.