Cimdi

Uguns puisi, Jāņa nakti

Uguns puisi, Jāņa nakti
Dedzin’ gaišu uguntiņu:
Es tev došu raibus cimdus,
Izrakstītu nēzdodziņu.

Malējiņa tā meitiņa

Malējiņa tā meitiņa,
Apputējis vainadziņš;
Dravenieka tas dēliņš,
Vaska cimdi rociņā.

Dravenieka dēliņam

Dravenieka dēliņam
Vaska cimdi rociņā,
Ne tie kusa saulītē,
Ne siltajā istabā.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Es savam brālīšam Skaistu kreklu izrakstīju: Lai tas manīm linus deva Pilnu pūru pielocīt.
Ja būs laba māsīciņa, Došu savu vainadziņu; Ja būs kāda šķeterīte, Likšu pūra dibenā.
Kura meita māti klausa, Tai māmiņa pūru dara; Kura māti neklausīja, Tai iesēja pauniņā.
Še, pādīte, raibi cimdi, Ieliec pūra dibenā; Ieliec pūra dibenā, Mācies citus noadīt.
Dravinieka līgavai Vaska cimdi rociņā, Vaska cimdi rociņā, Bišu spārnu cepurīte.