Cimdi

Malējiņa tā meitiņa

Malējiņa tā meitiņa,
Apputējis vainadziņš;
Dravenieka tas dēliņš,
Vaska cimdi rociņā.

Dravenieka dēliņam

Dravenieka dēliņam
Vaska cimdi rociņā,
Ne tie kusa saulītē,
Ne siltajā istabā.

Ganīdama cimdus adu

Ganīdama cimdus adu,
Pupu malā sēdēdama:
Zirņu ziedu, pupu ziedu
Raibus cimdus noadīju.

Es adīju raibus cimdus

Es adīju raibus cimdus,
Pie bērziņa stāvēdama;
Cik lapiņas bērziņā,
Tik raibumu cimdiņā.