Cimdi

Kas kait Rīgas meitiņām

Kas kait Rīgas meitiņām
Raibus cimdus neadīt?
Gauja vērpa dzīpariņus,
Daugaviņa šķeterēja.

Mūsu pašu stūrmanim

Mūsu pašu stūrmanim
Vasku cimdi nodiluši,
Vasku cimdi nodiluši,
Zveja naudu skaitījot.

Uguns puisi, Jāņa nakti

Uguns puisi, Jāņa nakti
Dedzin’ gaišu uguntiņu:
Es tev došu raibus cimdus,
Izrakstītu nēzdodziņu.