Dravnieki

Ozols nāca par Daugavu

Ozols nāca par Daugavu
Ar visām bitītēm;
Divi jauni dravenieki
Pakaļ nāca raudādami.

Vilka māte gauži raud

Vilka māte gauži raud,
Nemāk bērni stabulēt;
Lācīšim dlv’ bērniņi,
Abi lieli dravenieki.

Ozoliņi, zemzarīti

Ozoliņi, zemzarīti,
Kam tu augi lejiņā?
Upē tavas zīles bira,
Garām jāja dravenieki.

Bites meita man vaicāja

Bites meita man vaicāja,
Ko dar’ jauni dravenieki?
-Dzēni pina, valni raksta,
Saulītē sēdēdami.