Ganiņam, ganiņam,

Ganiņam, ganiņam,
Visi darbi ganiņam:
Ganiņš – ūdens nesējiņš,
Ganiņš – malkas cirtējiņš,
Ganiņš – vagu ravētājs,
Cūkām zāļu kapātājs;
Ganiņš – nastu nesējiņš,
Ganiņš – govju slaucējiņš.

Lielai vēzis mazo kūla

Lielai vēzis mazo kūla, Kam sajauca ūdentiņu. Lielā paša vaina bija, Kam ļipiņu kustināja.

Es neņemtu oša malkas

Es neņemtu oša malkas Pretī bērza pagalītes: Pate pūta, pate dega, Pate gauši kurējās.

Šorīt muti nomazgāju

Šorīt muti nomazgāju - Vairāk ledus, ne ūdeņa, Lai manai pādītei Vairāk zelta, ne sudraba.

Lai bij grūti, kam bij grūti

Lai bij grūti, kam bij grūti, Ganiņam tam bij grūti: Lietus lija, sniedziņš sniga, Ganiņš lauka galiņā.