Ganiņam, ganiņam,

Ganiņam, ganiņam,
Visi darbi ganiņam:
Ganiņš – ūdens nesējiņš,
Ganiņš – malkas cirtējiņš,
Ganiņš – vagu ravētājs,
Cūkām zāļu kapātājs;
Ganiņš – nastu nesējiņš,
Ganiņš – govju slaucējiņš.

Paldies devu māmiņai

Paldies devu māmiņai, Kas man` mazu izglabāja No guntiņas, no ūdeņa, No dūmainas istabiņas.

Tec, upīte, upītē

Tec, upīte, upītē, Steidzies ātri jūriņā; Jūriņā dziļš ūdens, Tur tev viegli nolīgot.

Atenieši vella bērni

Atenieši vella bērni, Bitit' meta ūdenī. Skrej, bitit, žāveties Manā rožu dārziņā.

Jāņu nakti kumeliņus

Jāņu nakti kumeliņus Baro pļautu āboliņu, Baro pļautu āboliņu, Dzirda tīru ūdentiņu.