Mieži

Jumim cepu gardu rausi

Jumim cepu gardu rausi
No trijām labībām:
No miežiem, no rudziem,
No baltiem pūrīšiem.

Gudrajam dēliņam

Gudrajam dēliņam
Trīs naudiņas vasarā:
Auga rudzi, auga mieži,
Lien bitītes ozolā.

Jūrā eimu, jūrā teku

Jūrā eimu, jūrā teku,
Jūrā mani daudz vajaga:
Jūrā mani mieži, rudzi,
Jūrā bēri kumeliņi.

Kas vilkam miežus sēja

Kas vilkam miežus sēja,
Kas stādīja apenīšus?
Ik vakarus gavilēja
Smalkā priežu siliņā.

Ai, upīte, olainīte

Ai, upīte, olainīte,
Tavu daiļu līkumiņu:
Citā sēju miežus, rudzus,
Citā stādu apentiņus.