Mieži

Es redzēju vecu, vecu

Es redzēju vecu, vecu
Pa vecaini staigājam;
Vai tas bija miežu Jumis
Dzelteniem zābakiem?

Tīk man, tīk tīrumā

Tīk man, tīk tīrumā
Tīk mežiņa maliņā
Tīrumā rudzi, mieži,
Mežā vaska ritenītis.

Ej, brālīt, miežu sēt

Ej, brālīt, miežu sēt,
Es nesīšu sētuvīti.
Tev dziedāja zelta zīle,
Man sudraba lakstīgala.

Jūrā eimu, jūrā teku

Jūrā eimu, jūrā teku,
Jūrā manim daudz vajaga:
Jūrā rudzi, jūrā mieži,
Jūrā bēri kumeliņi.