Sivēni

Cūciņa ceļu tek

Cūciņa ceļu tek,
Sivēntiņi ceļa malu,
Austiņas kustina,
Kājiņas čabina.

Nevienam tādas bites

Nevienam tādas bites
Kā tam mūsu tētiņam:
Mūsu tēvam tādas bites
Kā pērnie sivēniņi.

Čudi, rudi, Miķelīti

Čudi, rudi, Miķelīti,
Vakar kāvu sivēntiņu;
Paldies saku Miķeļam
Par to labu šņukuriņu.