Cūciņa ceļu tek, Sivēntiņi ceļa malu, Austiņas kustina, Kājiņas čabina.
Nevienam tādas bites Kā tam mūsu tētiņam: Mūsu tēvam tādas bites Kā pērnie sivēniņi.
Lai nāk pati saimenīca Juma ņemti tīrumā; Ja nenāca saimenīca, Lai līgo tīrumā.
Lai pušķoja, ko pušķoja, Cūku kūtis jāpušķo: Citu gadu šādu laiku Sivēntiņu vajadzēs.
Čudi, rudi, Miķelīti, Vakar kāvu sivēntiņu; Paldies saku Miķeļam Par to labu šņukuriņu.