Sudrabs

Paldies saku Jumītim

Paldies saku Jumītim
Par labo birumiņu:
Pilnas klētis rudzu, miežu,
Pilnas ķešas sudrabiņa.

Bitīte bajāra

Bitīte bajāra
Kalponīte:
Tā nesa zeltiņu,
Tā sudrabiņu.

Pērkonīša vedekliņa

Pērkonīša vedekliņa
Augsti vien ducināja;
Ne tai mirka zelta pušķi,
Ne sudraba ielociņi.