Kas tur kūra uguntiņu Viņā upes maliņā? Jānīts kūra uguntiņu, Pēterīti kaitināja.
Pošaties, Jāņa bērni, Sagaidiet Jāņa dienu: Jāņa diena spodra nāca, Ugunīs mirdzēdama.
Gaiša, gaiša uguns deg Tumšajā kaktiņā: Tur Laimiņa mūžu raksta Mazajam bērniņam.
Dedzi gaiša, uguntiņa, Tu dzisīsi šovakar; Vizi, manu vainadziņu, Tev` noņems šovakar.
Uguns puisi, Jāņa nakti Dedzin' gaišu uguntiņu: Es tev došu raibus cimdus, Izrakstītu nēzdodziņu.