Eita, ļaudis, skataities

Eita, ļaudis, skataities,
Kādu koku upe nes:
Upe nesa ozoliņu
Ar visām bitītēm.
Dravinieka līgaviņa
Tek gar malu raudādama.

Strauja, strauja upe tek

Strauja, strauja upe tek Gar bāliņa namdurvīm. Eita, brāļi, raugaties, Ko ta strauja upe nes. Ta nes zaļu ozoliņu Ar lasīt tālāk

Upīt’ saka tecēdama

Upīt' saka tecēdama: Man nav viena līkumiņa; Daža laba siena kaudze Guļ tavā līkumā.

Sīku loku upe tek

Sīku loku upe tek, Zaru, zaru Daugaviņa. Upe loku pieņēmuse, Daugaviņa dvēselīšu.

Upe tek skanēdama

Upe tek skanēdama Sīkajām podziņām; Eit', brālīši, atnesat, Mazajai māsiņai.