Strauja, strauja upe tek

Strauja, strauja upe tek
Gar bāliņa namdurvīm.
Eita, brāļi, raugaties,
Ko ta strauja upe nes.
Ta nes zaļu ozoliņu
Ar visām bititēm.

Upīt’ saka tecēdama

Upīt' saka tecēdama: Man nav viena līkumiņa; Daža laba siena kaudze Guļ tavā līkumā.

Eita, ļaudis, skataities

Eita, ļaudis, skataities, Kādu koku upe nes: Upe nesa ozoliņu Ar visām bitītēm. Dravinieka līgaviņa Tek gar malu raudādama.

Sīku loku upe tek

Sīku loku upe tek, Zaru, zaru Daugaviņa. Upe loku pieņēmuse, Daugaviņa dvēselīšu.

Upe tek skanēdama

Upe tek skanēdama Sīkajām podziņām; Eit', brālīši, atnesat, Mazajai māsiņai.