Vītols

Mīļa Māra govis skaita

Mīļa Māra govis skaita,
Vītolāi sēdēdama.
Dod, Māriņa, man gosniņu,
Kas no simta atlikās!

Vītols auga pagalmā

Vītols auga pagalmā,
Es vītola pakrēslī;
Vītols zarus darināja,
Es darinu vainadziņu.

Kam tie kalni, kam tās lejas

Kam tie kalni, kam tās lejas,
Kam tie kuplie vītoliņi?
Rudziem kalni, rudziem lejas,
Bitēm kuplie vītoliņi.

Vītols auga dīķmalā

Vītols auga dīķmalā,
Es vītola ēniņā;
Redz vītolu nocērtot,
Man` tautās aizvedam.