Vītols auga dīķmalā

Vītols auga dīķmalā,
Es vītola ēniņā;
Redz vītolu nocērtot,
Man` tautās aizvedam.

Vītols auga dīķmalā

Vītols auga dīķmalā, Es vītola ēniņā; Redz vītolu nocērtot, Man` tautās aizvedam.

Kam tie kalni, kam tās lejas

Kam tie kalni, kam tās lejas, Kam tie kuplie vītoliņi? Rudziem kalni, rudziem lejas, Bitēm kuplie vītoliņi.

Kādēļ auga vītolņš

Kādēļ auga vītolņš Glumajām lapiņām Mīļa Māra sviestu taisa. Rokas slauka vītolā.

Vītols auga pagalmā

Vītols auga pagalmā, Es vītola pakrēslī; Vītols zarus darināja, Es darinu vainadziņu.