Man tētiņis dravu dara

Man tētiņis dravu dara,
Es aiznesu launadziņu;
Tev, meitiņa, tā draviņa
Par launaga nesumiņu.

Tev, lācīti, melnas kāias

Tev, lācīti, melnas kāias, Netup ceļa maliņāi; Ir meitiņas madarās, Tām dzīpari nekodās.

Malējiņa tā meitiņa

Malējiņa tā meitiņa, Apputējis vainadziņš; Dravenieka tas dēliņš, Vaska cimdi rociņā.

Bitītei, meitiņai

Bitītei, meitiņai, Tām divām rudens nāk: Meitiņ' nesa miltu vāku, Bitīt' vasku ritenīt'.

Dedzi gaiša, uguntiņa

Dedzi gaiša, uguntiņa, Tu dzisīsi šovakar; Vizi, manu vainadziņu, Tev` noņems šovakar.