Tev, lācīti, melnas kāias

Tev, lācīti, melnas kāias,
Netup ceļa maliņāi;
Ir meitiņas madarās,
Tām dzīpari nekodās.

Lauz, meitiņa, ko lauzdama

Lauz, meitiņa, ko lauzdama, Nelauz bērza galotnīti: Bērziņam daudz zariņu, Visi raud galotnītes.

No vainaga es pazinu

No vainaga es pazinu, Jauna, jauna tā meitiņa: No vainaga ziedi bira, No acīm asariņ`s.

Man tētiņis dravu dara

Man tētiņis dravu dara, Es aiznesu launadziņu; Tev, meitiņa, tā draviņa Par launaga nesumiņu.

Meža, meža es, meitiņa

Meža, meža es, meitiņa, Es pēc meža taujājos; Es nebiju ieradusi Klajumā gavilēt.