Meitiņa

No vainaga es pazinu

No vainaga es pazinu,
Jauna, jauna tā meitiņa:
No vainaga ziedi bira,
No acīm asariņ`s.

Man tētiņis dravu dara

Man tētiņis dravu dara,
Es aiznesu launadziņu;
Tev, meitiņa, tā draviņa
Par launaga nesumiņu.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
No vainaga es pazinu, Jauna, jauna tā meitiņa: No vainaga ziedi bira, No acīm asariņ`s.
Man tētiņis dravu dara, Es aiznesu launadziņu; Tev, meitiņa, tā draviņa Par launaga nesumiņu.
Meža, meža es, meitiņa, Es pēc meža taujājos; Es nebiju ieradusi Klajumā gavilēt.
Mīļā Māra rotā Pa nama jumtu, Meitiņu godiņu Lūkodama: Vai skaidras istabas, Vai skaidri trauki?