Kalnā kāpu skatīties

Kalnā kāpu skatīties,
Kā raženi upe tek:
Melni, melni viļņodama,
Baltas putas līgodama.

Līgosim mēs bitīte

Līgosim mēs bitīte, Tev siliņi, man āriņi; Tev siliņi ziedu ņemt, Man āriņi gotiņām.

Līgo lauki, līgo pļavas

Līgo lauki, līgo pļavas, Savas dienas gaidīdami; Kad atnāca Jāņu diena, Visiem ziedu seģenītes.

Līgo rudzi, līgo mieži

Līgo rudzi, līgo mieži, Līgo visa labībiņa; Kāpostiņi nelīgoja, Līgo paši stādītāji.

Līgo, līgo, ozoliņi

Līgo, līgo, ozoliņi, Ar visām bitītēm: Gan tu drīzi aizlīgosi Kurzemnieku upītē.