Līgosim mēs bitīte, Tev siliņi, man āriņi; Tev siliņi ziedu ņemt, Man āriņi gotiņām.
Līgo lauki, līgo pļavas, Savas dienas gaidīdami; Kad atnāca Jāņu diena, Visiem ziedu seģenītes.
Līgo rudzi, līgo mieži, Līgo visa labībiņa; Kāpostiņi nelīgoja, Līgo paši stādītāji.
Līgo, līgo, ozoliņi, Ar visām bitītēm: Gan tu drīzi aizlīgosi Kurzemnieku upītē.
Ai, Jumīti, akotīti, Gan līgoji druviņā; Līgo manā klētiņā Līdz citai vasarai.