Ko tu gaidi, oša laiva

Ko tu gaidi, oša laiva,
Daugaviņas maliņā?
– No ziemeļa vēju gaidu,
No Vāczemes īrējiņu.

Cērtiet, brāļi, oša kārti

Cērtiet, brāļi, oša kārti, Vītējiet saulītē: Kad atnāks Liela diena, Pakariet šūpolītes.

Mežā dzimu, mežā augu

Mežā dzimu, mežā augu, Mežā mūžu nodzīvoju; Mežā mans vainadziņš Oša lapu darināts.

Es dzīros šavasaru

Es dzīros šavasaru Mergiem vīti vainadziņu; Augsti zied oši, kļavas, Nevar mergu salasīt.

Es uzkāpu kalniņā

Es uzkāpu kalniņā Meža balsis klausīties: Oši, kļavi gavilēja, Vītoliņš čivināja.