Trakulitis dorit’ dēja

Trakulitis dorit’ dēja
Liela ceļa maliņā;
Gudra bitit’ i ielīda
Trakuliša dējumā.

Visas manas ceļa malas

Visas manas ceļa malas Laimes koku pieaugušas: No bērziņa jēriņš dzima, No apsītes kazuliņš.

Atrod biti, pamet biti

Atrod biti, pamet biti Diža ceļa maliņā: Bitei rati saplīsuši, Ziedu lāde vezumā.

Tevis dēļ, straujupīte

Tevis dēļ, straujupīte, Nenāk mani bāleliņi, Zina tevi celiņā Dienu nakti līgojot.

Sīki putni, mazi putni

Sīki putni, mazi putni, Kur gulēsit šo naksniņu? Cits priedē, cits eglē, Cits celiņa maliņā.