Lec, Saulīte, rītā agri, Lec ar Dieva palīdziņu; Vakarā rietēdama Nones blēņu valodiņu.
Anniņai, māsiņai, Šķībi stāv vainadziņš, Ne vakara negaidīs, Pagalam nokritīs.
Muļķu, muļķu, tu, māsiņa, Atdevusi vainadziņu; Atdevusi vainadziņu Pret vecām lupatām.
Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa, Ievedīšu puķītēs: Viens kociņš, trīs zariņi, Deviņiem ziediņiem.
Puķu pinu vainadziņu, Sudrabiņu taupīdama; Sudrabiņu sataupīju Mazajai māsiņai.