Palīdziet man, māsiņas, Tiklu mest Daugavā: Vizēt viz Daugaviņa Sīkajām raudiņām.
Gara diena bāliņam, Gar' eglīti dzenījot: Tautu meita, ne māsiņa Vēli nesa launadziņu.
Anniņai, māsiņai, Šķībi stāv vainadziņš, Ne vakara negaidīs, Pagalam nokritīs.
Muļķu, muļķu, tu, māsiņa, Atdevusi vainadziņu; Atdevusi vainadziņu Pret vecām lupatām.
Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa, Ievedīšu puķītēs: Viens kociņš, trīs zariņi, Deviņiem ziediņiem.