To celiņu rītā gāju

To celiņu rītā gāju,
To celiņu vakarā;
Pa to pašu aiztecēja
Manis zīļu vainadziņš.

Jumis stāv druviņā

Jumis stāv druviņā, Vārpu kušķis rociņā, Vārpu kušķis rociņā, Vainadziņš galviņā.

Nāc, māsiņa, ciemoties

Nāc, māsiņa, ciemoties Metenīša vakarai: Būs pupiņas, būs zirnīši, Būs cūciņas šņukurītis.

Visu gadu naudu krāju

Visu gadu naudu krāju Metenīša vakaram: Es māsiņas vizināšu Metenīša vakarāi.

Noiet saule vakarā

Noiet saule vakarā, Meža galus pušķodama; Tā pušķoja māte meitu, Tautiņās vadīdama.