Vaļa mana, liela vaļa

Vaļa mana, liela vaļa,
Ko ar vaļu nedarīt:
Izlej’ vaska kamaniņas,
Iejūdz’ sila vāverīti.

Ķīsīts brauca pa ezeru

Ķīsīts brauca pa ezeru Rakstītām kamanām; Asarim, kučurim, Vara pīcka rociņā.

Ķīsis brauca pa Daugavu

Ķīsis brauca pa Daugavu Rakstītām kamanām. Kas to ķīsi nepazina, Cerēj' kādu muižnieciņu.

Man, bitīt, man, bitīt

Man, bitīt, man, bitīt, Sav' meitiņ, malējiņ': Man bij vaska dzirnaviņas, Ābeļkoka maltuvīte.

Silā eimu, silā teku

Silā eimu, silā teku, Silā man lieli prieki: Silā manim zelta josta, Silā vasku ritenits.