Lielai vēzis mazo kūla

Lielai vēzis mazo kūla,
Kam sajauca ūdentiņu.
Lielā paša vaina bija,
Kam ļipiņu kustināja.

Vēzi, vēzi, sukā galvu

Vēzi, vēzi, sukā galvu, Atjās tavi precinieki: Līdaciņa, gludgalvīte, Zelta grožus kustināja,

Lielai vēzis mazo kūla

Lielai vēzis mazo kūla, Kam sajauca ūdentiņu. Lielā paša vaina bija, Kam ļipiņu kustināja.

Vēzi, vēzi, sukā galvu

Vēzi, vēzi, sukā galvu, Sargi savu cekuliņu! Līdaciņa, gludgalvīte, Seglo savu kumeliņu.

Simtiņš aiz kalna

Simtiņš aiz kalna Sīkaju putnu Norēja vēzīti Upītes malā.