Vēzi, vēzi, sukā galvu

Vēzi, vēzi, sukā galvu,
Sargi savu cekuliņu!
Līdaciņa, gludgalvīte,
Seglo savu kumeliņu.

Vēzi, vēzi, sukā galvu

Vēzi, vēzi, sukā galvu, Atjās tavi precinieki: Līdaciņa, gludgalvīte, Zelta grožus kustināja,

Līdaciņa velējās

Līdaciņa velējās Zaļas niedras galiņā: Zīda kreklis, zelta vāle, Sidrabiņa velētava.

Es šķitos gudris būt

Es šķitos gudris būt, Līdakām jumtu jūmu; Saskrien vārnas, žagatiņas, Noēd manu nama jumtu.

Lielai vēzis mazo kūla

Lielai vēzis mazo kūla, Kam sajauca ūdentiņu. Lielā paša vaina bija, Kam ļipiņu kustināja.