Ēd, vistiņa, kviešu graudus, Dēj oliņas Lieldienām: Daudz bij man bālēlīnu, Baltu olu ēdājīnu.
Tiku, taku, vist` ar gaili, Kur mēs abi ķēpāsim? Dziļa ziema, īsas kājas, Nevar graudus
Gailīts gāja ar vistiņu Sev vietiņu meklēties. Vista nesa paladziņu, Gailīts vārtu atslēdziņu.
Lapsu māte brīnījās, Ka zaķim brūni svārki. Kas tev daļas, vistu zagle, Ka var puisis
Rītā govis ganidama, Aplīgoju ozoliņu: Vakarā sadzīdama, Redzu bites ielienot.