Aiz upītes zaļi bērzi Zeltītām lapiņām; Tur bāliņi zirgus gana, Pieguļā gulēdami.
Cekulainu vistu kāvu Mārtenīšu vakarā, Lai aug manim raibas govis Kā vistiņas cekuliņš.
Tiku, taku, vist` ar gaili, Kur mēs abi ķēpāsim? Dziļa ziema, īsas kājas, Nevar graudus
Gailīts gāja ar vistiņu Sev vietiņu meklēties. Vista nesa paladziņu, Gailīts vārtu atslēdziņu.
Lapsu māte brīnījās, Ka zaķim brūni svārki. Kas tev daļas, vistu zagle, Ka var puisis